Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Polityka ochrony środowiska
Efekt kształcenia:
Student zna zasady ekorozwoju.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.