Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Polityka ochrony środowiska
Efekt kształcenia:
Student rozumie konieczność realizacji polityki ochrony środowiska w celu zapewnienia ekorozwoju.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K03
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.