Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Terenowe metody i wskaźniki w badaniach środowiskowych
Efekt kształcenia:
Student zna aspekty jakie należy uwzględnić przy opróbowaniu komponentów środowiska z uwzględnieniem wpływu funkcjonowania w terenie badań rolnictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej i specyficznych dla nich obiektów gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W18
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.