Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Terenowe metody i wskaźniki w badaniach środowiskowych
Efekt kształcenia:
Student zyskuje świadomość, że prawidłowe zaplanowanie i opróbowanie jest niezbędne do rzetelnej oceny zagrożeń i stanu środowiska.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K04
    Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
  • OS2A_K07
    Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.