Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U03
    Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne.