Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka III
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe rozkłady zmiennych losowych, parametry i momenty zmiennych losowych. Ma szczegółową wiedze na temat rozkładu normalnego i jego zastosowań.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.