Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka III
Efekt kształcenia:
Potrafi wyznaczyć rozkład wektora losowego, rozkłady brzegowe, warunkowe, linie regresji, współczynnik korelacji.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U08
    Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym.