Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka III
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystywać twierdzenia graniczne w zadaniach praktycznych.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U08
    Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym.