Dane EK modułowego:
Kod:
M_K005
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka III
Efekt kształcenia:
Potrafi myśleć i działać w grupie.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.