Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyka dyplomowa
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W14
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.