Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Obsługa ruchu turystycznego
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady obsługi ruchu turystycznego
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W07
    Zna i rozumie potrzeby, czynniki, procesy i struktury kształtujące rozwój sektorów turystyki i dziedzin komplementarnych