Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Obsługa ruchu turystycznego
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do realizacji wycieczek i pracy w biurze turystycznym
Powiązania z EKK:
  • TR1A_U12
    Potrafi dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb różnych form ruchu turystycznego