Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Obsługa ruchu turystycznego
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność pracy w zespole i z grupą turystów
Powiązania z EKK:
  • TR1A_K01
    Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • TR1A_K08
    Zna i umie rozwiązywać trudne sytuacje występujące w kontaktach z klientem