Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pedagogika czasu wolnego
Efekt kształcenia:
Rozumie ewolucje systemów wartości i postaw wobec zajęć w czasie wolnym
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W01
    Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego