Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pedagogika czasu wolnego
Efekt kształcenia:
Zna cele i funkcje czasu wolnego
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W01
    Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego