Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pedagogika czasu wolnego
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia , metody wychowania i metody badań w pedagogice czasu wolnego.
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W01
    Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR1A_W12
    Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze służące do ilościowego i jakościowego opisu zjawisk zachodzących w turystyce