Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pedagogika czasu wolnego
Efekt kształcenia:
Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego dla celów zdrowotnych i celów samorozwoju
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W09
    Zna pozytywne przykłady wykorzystania turystyki i innych usług czasu wolnego w zakresie zmian stylu i podniesienia jakości życia człowieka dla promocji zdrowia