Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pedagogika czasu wolnego
Efekt kształcenia:
Potrafi typologizować definicje czasu wolnego.
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W04
    Ma wiedzę o wpływie różnorodnych uwarunkowań i czynników wpływających na przyrodę oraz zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki i innych usług czasu wolnego