Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Pedagogika czasu wolnego
Efekt kształcenia:
Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego.
Powiązania z EKK:
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce