Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Pedagogika czasu wolnego
Efekt kształcenia:
Potrafi zaplanować budżet własnego czasu.
Powiązania z EKK:
  • TR1A_K07
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny