Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie środowiskiem
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę o analizie oraz etapach oceny zarządzania ryzykiem środowiskowym. Potrafi zastosować wybrane wskaźniki środowiskowe i wykonać analizę środowiskową gminy oraz przedsiębiorstwa.
Powiązania z EKK:
 • OS2A_U04
  Biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi, potrzebną w ochronie środowiska.
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_U10
  Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • OS2A_U19
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.