Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy prawne w energetyce
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W13
    ma elementarną wiedzę na temat zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej