Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy prawne w energetyce
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu poznawania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie