Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody badań terenowych w hydrogeologii i geologii-inżynierskiej
Efekt kształcenia:
Posiada szczegółową wiedzę na temat parametrów hydrogeologicznych i geotechnicznych wpływających na kierunki przepływu wód podziemnych oraz warunki gruntowe.
Powiązania z EKK:
 • GG1A_W04
  Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
 • GG1A_W19
  Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu hydrogeologii i hydrologii oraz hydrogeochemii. Zna podstawowe zasady projektowania prac hydrogeologicznych i ich interpretacji.
 • GG1A_W20
  Ma znajomość podstawowych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach geologicznych.
 • GG1A_W21
  Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą.