Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody badań terenowych w hydrogeologii i geologii-inżynierskiej
Efekt kształcenia:
W nawiązaniu do aktów prawnych rozumie potrzebę prowadzenia monitoringu wód podziemnych i warunków geologiczno-inżynierskich.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_W19
    Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu hydrogeologii i hydrologii oraz hydrogeochemii. Zna podstawowe zasady projektowania prac hydrogeologicznych i ich interpretacji.