Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań terenowych w hydrogeologii i geologii-inżynierskiej
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać podstawowe badania hydrogeologiczne, zbadać in situ podstawowe parametry hydrogeologiczne skał, wskaźniki nietrwałe oraz fizyko-chemiczne wody oraz parametry geotechniczne
Powiązania z EKK:
  • GG1A_U02
    Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz chemii, a także odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania charakterystycznych zadań z zakresu górnictwa i geologii.
  • GG1A_U04
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować.
  • GG1A_U13
    Potrafi wykonać podstawowe obliczenia i analizy parametrów hydrogeologicznych ośrodka skalnego i je zinterpretować.