Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody badań terenowych w hydrogeologii i geologii-inżynierskiej
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych) .
Powiązania z EKK:
  • GG1A_K03
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
  • GG1A_K05
    Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.
  • GG1A_K07
    Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej.