Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Projekt inżynierski
Efekt kształcenia:
ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie