Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student wyjaśnia specyfikę metod: InSAR, DInSAR, PSInSAR oraz PolSAR.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W12
    Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk o Ziemi.