Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi wybrać odpowiednie zobrazowania SAR i przygotować je do analizy interferometrycznej i polarymetrycznej.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U08
    Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym.
  • OS2A_U10
    Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.