Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić analizę interferometryczną i polarymetryczną.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U03
    Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.
  • OS2A_U08
    Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym.