Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Tworzenie produktu turystycznego
Efekt kształcenia:
Rozumie podstawowe zagadnienia związane z turystyką
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W01
    Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej