Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria elektryczna
Efekt kształcenia:
Student ma umiejętności w zakresie doboru odpowiednich przyrządów i metod pomiarowych przy pomiarach wielkości elektrycznych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U05
    Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki
  • EZ1A_U18
    Potrafi wykonać pomiary w laboratorium i w terenie w celu oszacowania dostępnych zasobów energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł