Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Tworzenie produktu turystycznego
Efekt kształcenia:
Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu tworzenia produktu turystycznego
Powiązania z EKK:
  • TR1A_U03
    Potrafi określić elementy składowe oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku turystycznego
  • TR1A_K06
    Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności