Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Tworzenie produktu turystycznego
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z tworzeniem produktu turystycznego
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej