Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Tworzenie produktu turystycznego
Efekt kształcenia:
Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia produktu turystycznego
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W12
    Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze służące do ilościowego i jakościowego opisu zjawisk zachodzących w turystyce