Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Tworzenie produktu turystycznego
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie tworzyć produkt turystyczny
Powiązania z EKK:
  • TR1A_U06
    Potrafi identyfikować możliwe zagrożenia w procesie organizacji i obsługdze ruchu turystycznego i podróżniczego na różnych etapach świadczenia usług
  • TR1A_U12
    Potrafi dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb różnych form ruchu turystycznego