Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gospodarowanie energią i minimalizacja strat
Efekt kształcenia:
Student zna pojęcia komfortu cieplnego, projektowego obciążenia cieplnego, zapotrzebowania na ciepło.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W02
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska
  • IS2A_W04
    ma szczegółową wiedzę w zakresie biotechnologii, budownictwa, energetyki, elektrotechniki, kartografii, górnictwa, geologii inżynierskiej, geotechniki, informatyki, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej , mechaniki płynów