Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geologia ogólna
Efekt kształcenia:
Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U01
    Stosuje podstawowe techniki, narzędzia badawcze i interpretacyjne wykorzystywane do geologicznego rozpoznania zasobów, wykorzystując przy tym literaturę, źródła elektroniczne i oprogramowanie polsko i anglojęzyczne
  • EZ1A_U02
    Stosuje podstawowe techniki, narzędzia badawcze i interpretacyjne wykorzystywane do poznania zjawisk zachodzących w atmosferze, wykorzystując przy tym literaturę, źródła elektroniczne i oprogramowanie polsko i anglojęzyczne