Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gospodarowanie energią i minimalizacja strat
Efekt kształcenia:
Student w oparciu o zadane warunki oraz parametry przegród potrafi wykonać obliczenia współczynnika wnikania i przenikania wciepła.
Powiązania z EKK:
 • IS2A_W02
  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS2A_W04
  ma szczegółową wiedzę w zakresie biotechnologii, budownictwa, energetyki, elektrotechniki, kartografii, górnictwa, geologii inżynierskiej, geotechniki, informatyki, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej , mechaniki płynów
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS2A_U19
  potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem inżynierii środowiska, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia