Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Gospodarowanie energią i minimalizacja strat
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać wyliczenia projektowego bilansu cieplnego i zapotrzebowania na ciepło dla nieskomplikowanych obiektów.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • IS2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii środowiska
  • IS2A_U19
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem inżynierii środowiska, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia