Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Gospodarowanie energią i minimalizacja strat
Efekt kształcenia:
Student potrafi przygotować opracowanie określające bilans energetyczny budynku, wykorzystując do obliczeń cieplnych oprogramowanie komputerowe OZC
Powiązania z EKK:
 • IS2A_U07
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
 • IS2A_U10
  potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
 • IS2A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu z inżynierią środowiska - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
 • IS2A_U16
  potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
 • IS2A_U19
  potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem inżynierii środowiska, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia