Dane EK modułowego:
Kod:
M_U007
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mała firma
Efekt kształcenia:
współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem sektora MSP w turystyce
Powiązania z EKK:
  • TR1A_U08
    Umie zastosować zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny
  • TR1A_K01
    Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • TR1A_K07
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny