Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy finansowania przedsiębiorstwa
Efekt kształcenia:
Definiuje cel i metody analizy finansowej
Powiązania z EKK:
  • TR1A_U08
    Umie zastosować zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny
  • TR1A_K07
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny