Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Muzealnictwo
Efekt kształcenia:
Potrafi scharakteryzować główne funkcje muzeów
Powiązania z EKK:
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce