Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Muzealnictwo
Efekt kształcenia:
Zna typologię muzeów, umie podać przykłady
Powiązania z EKK:
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce