Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ekonomia
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać prostą analizę kosztów i ocenę efektywności przedsięwzięć
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W06
    Ma podstawową wiedzę na temat roli i znaczenia turystyki i rekreacji w rozwoju międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym
  • TR1A_W07
    Zna i rozumie potrzeby, czynniki, procesy i struktury kształtujące rozwój sektorów turystyki i dziedzin komplementarnych