Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Muzealnictwo
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu muzealnictwa dla potrzeb turystyki
Powiązania z EKK:
  • TR1A_K06
    Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności