Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Planowanie i doradztwo turystyczne
Efekt kształcenia:
Potrafi programować rozwój turystyki i rekreacji zrównoważonej w skali lokalnej
Powiązania z EKK:
 • TR2A_U01
  Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
 • TR2A_U08
  Posiada umiejętność rozwijania przedsiębiorczości i innowacji do działalności gospodarczej w turystyce
 • TR2A_U12
  Posiada umiejętności dostosowania swoich kwalifikacji do potrzeb zarządzania firmą turystyczną na różnych poziomach
 • TR2A_K02
  potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne