Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Polityka turystyczna
Efekt kształcenia:
Zna i opisuje relacje i współpracę transgraniczną, lokalną i regionalną
Powiązania z EKK:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych